Vastuvõtunõuded viiuli, vioola ja tšello erialale 


1. Eriala eksam*
  • 1 osa suurvormist
  • 1-2 pala
  • 2 erineva karakteriga etüüdi
  • 1 heliredel

*kava raskusaste peab vastama muusikakooli 7. klassi lõpukavale

2. Solfedžo test

.....................................

Vastuvõtunõuded kontrabassi erialale 1. Eriala eksam*
  • heliredel, minimaalselt 1 oktav
  • 2 erineva karakteriga pala

*kava raskusaste peab vastama sisseastuja ettevalmistuse tasemele

2. Solfedžo test