Akordioniosakond 2009/2010 õppeaastal

Külli Kudu
Artikkel raamatust "Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool 90", Tartu, 2009, toim. Virge Joamets, Sirje Olesk

Elleri-kooli akordioniosakond on aastatega läbinud muutusi, kuid mitmed tähtsad ja head asjad on püsinud alati tugevana. Aastaid on meil keskastmes õppinud rohkem õpilasi kui noorteosakonnas. Praeguseks on noorteosakond paisunud 15-liikmeliseks ning keskastmes õpib täna 3 noort muusikut. Õpetajaid on praegu neli: Uno Arro, Endel Jukk, Külli Kudu ning Vladimir Karjalainen.

Läbi aastate on tegutsenud akordioniorkester, mida professionaalsuse ning entusiasmiga juhatab Uno Arro - osakonna kauaaegne pedagoog (alates 1960. aastast) ja juhataja (1965 – 2006). Varasematel aastatel on orkester käinud korduvalt esinemas välisriikides (Rootsis, Taanis, Austrias, Soomes), viimastel aegadel esinetakse peamiselt Eestis: kohalikel festivalidel (Võru Akordionimuusika päevad, festival Akadeemiline akordion) ning kooli kontsertidel. Aastate jooksul on salvestatud 5 plaaditäit muusikat, millest viimane ootab veel lõplikku viimistlust. Kuna kooli kolme õpilasega orkestrit ei moodusta, mängivad orkestri ridades ka vilistlased ning kooli akordioniosakonna õppejõud. Repertuaaris on A. Piazzolla, J. S. Bachi, F. Mendelssohni, J. Kalninši, E. Griegi, B. Thiele jt. heliloojate muusikat.

2008. aastal moodustati akordioniosakonnas kvartett Takt, liikmeteks Vladimir Karjalainen, Karoly Kivit, Alexandra Guseva ning Indrek Viil. Esialgne eesmärk oli osaleda Pärnu Akordionimuusika Päevade raames toimuval ansamblite konkursil 2008. aasta oktoobris. Konkursil saatis noori edu ning tagasi tuldi I koha diplomiga. Entusiasm sai tuule tiibadesse ning kvartett otsustas jääda edaspidisekski tegutsema. Esinemisi on olnud kooli kontsertidel, kohalikel festivalidel (Tartu, Võru), kvartetti on kutsutud esinema Abja-Paluojale ja Kambjasse. 2009. aasta mais käisid Takti liikmed esinemas Austrias Linzis noorte muusikute festivalil Megahertz. Kvarteti idee autor ja algataja on osakonna juhataja Külli Kudu. 2009. aasta sügisest tegutseb Takti juhendajana ja kunstilise juhina kooli vilistlane ja praegune õpetaja Vladimir Karjalainen.

Akordioniosakond on korraldanud mitmeid koolitusi ja meistrikursusi. Eesti Muusikakoolide Liidu akordioniõpetajad on saanud end täiendada järgmistel teemadel: „Algõpetuse uusi suundi akordionimängus“ (märts 2008, koolitaja Külli Kudu) ning „Barokkmuusika esitamisest akordionil“ (oktoober 2008, koolitaja klavessinist ja pedagoog Ene Nael). Samuti on akordioniõpetajad saanud jälgida osakonna poolt korraldatud meistrikursusi: Sofia Ahjoniemi (Soome), Matti Rantanen (Soome, Sibeliuse Akadeemia), Tiina Välja (EMTA) ning Ene Nael (Vanalinna Hariduskolleegiumi Muusikakool).

Akordioniosakonna peamiseks väljundiks on olnud õpilaskontserdid. Traditsioonideks on kujunenud sügissemestri Õunakontsert noorteosakonnas, Hingedepäeva kontsert keskastmes ning noorteosakonna ja keskastme jõulukontserdid. Tavaks on ka saanud aprillis akordioniosakonna poolt korraldatav festival Akadeemiline akordion, mille eesmärgiks on näidata akordionit kontsertinstrumendina. See festival on andnud meie kooli õpilastele võimalusi esineda, kuulata professionaalide mängu ning täiendada end meistrikursustel. Festivali külalisteks on olnud soome õppejõud ning Sibeliuse Akadeemia akordioniklassi rajaja Matti Rantanen, noored soome tippmängijad Sofia ja Katariina Ahjoniemi, kahel korral on külastanud meie festivali Sibeliuse Akadeemia akordioniklass, andes suurepäraseid kontserte. Festivali lõppkontserdist on kujunemas traditsioon, kus galakontserdil esinevad parimad noored eesti akordioniõpilased alates noorteosakonnast ja lõpetades EMTA tudengitega. Peale kohalike õpilaste sõidab sellele kontserdile esinema perspektiivikaid noori mängijaid ka teistest linnadest (Põlva, Võru, Tallinn jt.), andes mänguindu ja ühtekuuluvustunnet. Selline pidulik galakontsert annab ühtlasi ülevaate aasta jooksul saavutatud tulemustest ning uue hoo jätkata õppimist ja arenemist.