Elleri kool on sõlminud koostöölepingu Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskusega psühholoogi teenuse osutamiseks meie kooli õpilastele.

Kõik õpilased saavad murede korral otse ja privaatselt pöörduda keskuse infotelefonil tel 7427555 või 55517427 või e- posti aadressile:tnk@tnk.tartu.ee 


Registreerudes palume sealsele infotöötajale öelda oma nime ja et olete H. Elleri nim Tartu Muusikakooli õpilane. Keskus ei avalda neid andmeid koolile vaid selle alusel on tagatud Teile tasuta nõustamine ja konsultatsioon kuni viiel korral ühe juhtumi raames. Juhul kui ühel õpilasel on visiite vaja sooritada rohkem arv kordi  otsustatakse õpilase edaspidise psühholoogilise abi toetamine juhtumipõhiselt keskuse ettepanekutega arvestades.


Tartu Nõustamis- ja Kriisiabikeskuse meeskond pakub igale meie õpilasele lähtuvalt vajadusest individuaalse lähenemise, privaatsuse ning võimaluse saada vajadusel abi mitte ainult psühholoogilt vaid teistelt keskuse terapeutidelt.  


Keskus asub aadressil Vaksali 14, Tartu 50409 (rongijaama vahetus läheduses) ning see on koolist mugava jalutuskäigu kaugusel.


Alati on psühholoogi poole võimalik pöörduda ka kooli kaasabil st registreeruda vastuvõtule läbi kooli. Selleks tuleb oma soovist teada anda Piret Hendriksonile, kes siis registreerib soovija vastuvõtule.


Teenust kasutanud õpilased saavad anda anonüümset tagasisidet kooli kodulehe tagasiside ja ettepanekute veeru kaasabil https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_LIvCHvbtSnAhuHd61NP590NS1-wME11hdk-6I58ArzIlFQ/viewform