Õppematerjalid


Õpiobjektid on elektroonilised õppematerjalid, millele on juurde lisatud õppematerjali iseloomustavad andmed (näiteks õpiobjekti nimetus, autor, teema, eriala, mille õpetamisel seda kasutada, programm, millega õppematerjal tehtud jne.) 


Elleri kooli õpetajate õpiobjektid:


...ja e-kursused:


Ülesannete kogu: akordijärgnevused ja diktaadid


Õpilastöö pärimusmuusikast


Kõlakool I

„Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-­‐2013” ja sellest tuleneva rakenduskava „Inimressursi arendamine” alusel prioriteetse suuna „Elukestev õpe” meetme „Kutseõppe sisuline kaasajastamine ning kvaliteedi kindlustamine” programmi Kutsehariduse sisuline arendamine 2008-­‐2013” raames valminud Virgo Sillamaa koostatud õppematerjal: 


Tartu Ülikooli õpiobjekte

Tartu Ülikoolis BeST programmi toetusel valminud õpiobjekt:


Tallinna Ülikooli õpiobjekte

Valik Tallinna Ülikoolis BeST programmi raames valminud huvitavaid ja kasulikke õpiobjekte, millest võiks kasu olla ka meie õpetajatel ja õpilastel:

  • XX sajandi lemmikrütmid I (slow rock ja tvist) - Tiit Lauk (Tallinna Ülikooli klaveriõpetuse ja improvisatsiooni lektor). Käesolevad õppematerjalid on järg juba varem avaldatud õppematerjalidele "Standardtantsud" ja Ladina-Ameerika tantsud ja on mõeldud abimaterjalina ainete Vaba saade ja improvisatsioon I (KUM 7080) ja Vaba saade ja improvisatsioon II (KUM 7091) omandamiseks ja koduseks iseseisvaks tööks.
  • XX sajandi lemmikrütmid II (Bossanoova, biitrütmid) - Tiit Lauk (Tallinna Ülikooli klaveriõpetuse ja improvisatsiooni lektor). Käesolevad õppematerjalid on järg juba varem avaldatud õppematerjalidele "Standardtantsud" ja Ladina-Ameerika tantsud ja on mõeldud abimaterjalina ainete Vaba saade ja improvisatsioon I (KUM 7080) ja Vaba saade ja improvisatsioon II (KUM 7091) omandamiseks ja koduseks iseseisvaks tööks.