top of page

Õppetööga seotud nõu ja abi

Õppeosakonna juhataja Piret Hendrikson (ruum A126, piret.hendrikson@tmk.ee, tel +372 7442 405)

 • osakonna töö koordineerimine

 • õpilaspiletid

 • praktikapäevik (praktikamapp)

 • õppetööga seotud avaldused

 • käskkirjad

 • majutustoetus ja ühiselamu

 • õppe- ja eritoetus

 • kooli poolt väljastatavad tõendid,

 • akadeemilised õiendid

 • VÕTA

 • TAHVEL ja kooli õpilaste register


Õppetöö arendusjuht Merli Kirsimäe (ruum A127, merli.kirsimae@tmk.ee, tel +372 744 2408)

 • õppekavad ja õppekavade arendus

 • valikained

 • üldained

 • 5. taseme jätkuõpe

Õppetöö koordinaator Anneli Kuusk (anneli.kuusk@tmk.ee)

 • õpetajate koormused

 • tunniplaanid ja sisestamine Tahvlisse, ruumid, solfedžorühmad

 • Eller Sümfoniett

 • Tulevikumuusikud

 • Elleri Akadeemia

 • Elleri Loomekeskus

Inimesed

bottom of page