top of page

Õppetööga seotud nõu ja abi

Õppejuht Ain Tarro (ruum A128, ain.tarro@tmk.ee, tel +372 7423 384)

 • tunniplaan, sh õpperuumide jaotamine

 • rühmade koosseisud ja nimekirjad

 • õppetööga seotud avaldused

 • õppetoetuste määramine, õpilaste pingeread

 • valikained

Õppekorralduse spetsialist Piret Hendrikson (ruum A126, piret.hendrikson@tmk.ee, tel +372 7442 405)

 • kooli poolt väljastatavad tõendid, akadeemilised õiendid (kuni 5 tööpäeva)

 • õpilaspiletid

 • õppekava täitmine

 • praktika-õpimapp

 • käskkirjad

 • TAHVEL ja kooli õpilaste register

 • majutustoetus ja ühiselamu

 • õppe- ja eritoetus

 • VÕTA


Õppetöö arendusjuht Merli Kirsimäe (ruum A127, merli.kirsimae@tmk.ee, tel +372 744 2408)

 • õppekavad ja õppekavade arendus

 • valikained

 • üldained

 • 5. taseme jätkuõpe

Korraldus- ja kommunikatsioonijuht Taimi Sild (ruum A124, taimi.sild@tmk.ee, tel +372 7442 403)

 • õpilasesinduse töö koordineerimine

 • õppetöövälised koolisisesed üritused

 • koolitoidu nimekirjad

 • esinemised väljaspool kooli


Inimesed

bottom of page