top of page

Õppetööga seotud nõu ja abi

Õppeosakonna juhataja Piret Hendrikson (ruum A126, piret.hendrikson@tmk.ee, tel +372 7442 405)

 • osakonna töö koordineerimine

 • Kooliaasta ja õppetöö planeerimine

 • koostöö õpetajate ja erialaosakondadega

 • õppetööalane järelvalve sh õppeedukuse statistika ning õpilaste õppekava täitmise jälgimine ja kokkuvõtted

 • suhtlemine koolide ja lapsevanematega

 • tunniplaanide sisestamine ja MT grupid

 • õpetajate ja tundide asendamise korraldamine


 • kooli andmekaitse


Õppekorraldusspetsialist Maarika Roosiväli (ruum A128, maarika.roosivali@tmk.ee, tel +372 7442 401)

 • TAHVEL ja õpilaste register

 • õppetööga seotud avaldused

 • kooli poolt väljastatavad tõendid

 • akadeemilised õiendid

 • käskkirjad

 • praktika ja praktikapäevikud

 • majutustoetus ja ühiselamu

 • õppe- ja eritoetus

 • VÕTA

 • ühiselamu

 • õpilaspiletid


Õppearendusspetsialist Neili Peters-Meus (ruum A127, neili.peters-meus@tmk.ee, tel +372 7442 408)

 • kooli õppekavade arendus, sh uute õppekavade loomine ja registreerimine

 • õppekavadele rakenduskavade koostamine

 • õppeosakonna tööga seotud projektide algatamine ja nende koordineerimine

 • valikained

 • täienduskoolitus ja RKT

 • EMTA meistriklassid

 • arendustegevuste planeerimiseks küsitluste läbiviimine, tulemuste analüüs


Õppetöö arendusjuht Merli Kirsimäe (ruum A127, merli.kirsimae@tmk.ee, tel +372 744 2408)

 • õppekavad ja õppekavade arendus


 • üldained

 • valikained

 • 5. taseme jätkuõpe

Õppetöö koordinaator Anneli Kuusk (anneli.kuusk@tmk.ee)

 • õpetajate koormused

 • tunniplaanid ja sisestamine TAHVELisse, ruumid, solfedžorühmad

 • Eller Sümfoniett

 • Tulevikumuusikud

 • Elleri Akadeemia

 • Elleri Loomekeskus

Inimesed

bottom of page