Tänapäeva laps huviringis

Aeg: 29. mai ja 6. juuni kell 10.30 – 16.30

Koht: H. Elleri nim Tartu Muusikakool

Maht: 16 tundi

Kursus on osalejale TASUTA

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ja finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” ning on suunatud inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmiseks.

Kursuse sihtgrupp

Aegunud kvalifikatsiooniga ringijuhid ja muusikakoolide õpetajad, kes ei õpi kutseõppeasutuses, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis tasemeõppes riigieelarvelisel õppekohal.

Õppe eesmärk

Koolituse tulemusena õppija tunneb erivajadusega lapse erisusi ja oskab tema arenguprotsessis nedega arvestada

Õpiväljundid

  • oskab märgata tänase lapse erisusi

  • oskab oma töös lapse eripärasustega arvestada

  • rakendab oma töös kujundavat hindamist

Õppe sisu

Erivajadusega (sh andeka) lapse märkamine ja toetamine, erisuste alaliigid

Eripäradega arvestamine ringi või grupitöös

Tänapäeva laps ja meie koostegutsemised

Koostöö lapsevanemaga

Hindamisest

Juhtumi analüüs

Nõuded õppe lõpetamiseks,

80% õppekava läbimine

Hindamiskriteerium

Grupitöö tulemusena esitleb juhtumi analüüsi

Koolitaja Tiina Kallavus

Lõpetanud: Tallinna Pedagoogikakooli muusikaosakonna lasteaia ja kooli muusikaõpetajana, Tartu Ülikool ajaloo teaduskonna eripedagoogika osakonna logopeedina. 

Ta on eripedagoog, Tallinna Pedagoogikaülikooli Terviseuuringute labori muusika – ja tegelusterapeut. Omab Tallinna Pedagoogikaülikooli magister artium kraadi sotsiaaltöö erialal. 

Läbitud koolitusi: 

Eripedagoogika: hariduslike erivajaduste arvestamine kooli õppe- ja kasvatustöös, Toimetulek probleemsete lastega koolis, Vaimupuudega laps tavakoolis, Psühhoteraapilised võtted erivajadustega lastega töötamiseks jpt. 

Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ja finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” ning on suunatud inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmiseks.