Heino Elleri nim. Tartu Muusikakooli õppehoone Lossi 15 ja õppevahendite ost

Rakenduskava: Elukeskkonna arendamise rakenduskava
Prioriteetne suund: Hariduse infrastruktuuri arendamine
Meede: Kutseõppeasutuste õppekeskkonna kaasajastamine
Projekti number: 2.5.0200.08-0013
Rakendusüksus: Elukestva õppe arendamise sihtasutus Innove
Projekti aeg: 01.01.2007-01.06.2010