Muusikust tegusaks ettevõtjaks - Loomemajandusklubi loomine


Projekti eesmärgiks on H.Elleri nim Tartu Muusikakoolis oma õpilastele loovust ning ettevõtlikkust edendava huvitegevuse pakkumine.

Selleks töötatakse välja loomemajandusklubi, kus iga semester alustab uus grupp (~15 inimest) potentsiaalseid ettevõtlikke noori, kellele pakutakse läbi meetodi ’ learn(ing) by doing fun’ (õppimine tegevuse kaudu) erinevaid praktilisi töid, loenguid ja mänge, kus rõhk on aktiivsel osalusel ning erilist tähelepanu pööratakse loovusele ja meeskonnatööle lõbusas ning mängulises keskkonnas.

Grupp alustab 24-tunni ettevõtlus koolitus-laagriga, mida planeeritakse läbi viia koostöös MTÜ-ga Sild Ettevõtlike Noorte Tulevikku, kelle liikmeteks on AA (Junior Achievement Arengufondi) programmide vilistlased ning enamasti õpilasfirma programmi läbinud noored. See annab ka Elleri kooli õpilastele võimaluse tutvuda teiste valdkondade ettevõtlike noortega, uurida nende edu-lugusid ning leida uusi koostöövõimalusi. 24- tunni ettevõtluslaagriga mängitakse läbi ~5 inimese suurustes meeskondades äriplaani koostamine, kus omandab noor klubiline esimesed teadmised ettevõtlikkusest ning kus tekivad esimesed teadmises valdkondadest, milles ta end kindlasti täiendama peab.

Pärast laagrit hakkab klubi regulaarselt koos käima loenguõhtutel, aruteludele ning seminaridel, mis on nende enda poolt välja pakutud teemadel ning enda poolt valitud loengupidajatega. Organiseeritakse väljasõite, tutvutakse teiste loomemajandusega seotud ettevõtete ja kooslustega ning otsitakse võimalusi koostööks ja ühistoodete välja töötamiseks. Üldisemateks teemadeks on: loomemajanduspõhimõtted, autoriõigus, äriplaani koostamine, kultuuriturundus, strateegiline planeerimine, juhtimise alused, portfoolio koostamine, produktsioon, meeskonnatöö jms.

Klubi tegevust aitab koordineerida MTÜ Tartu Loomemajandus, kelle poole saavad parimat kandideerida ka inkubatsiooni. Koolipoolseteks juhendajateks on kooli info-ja teabejuht ning arendusjuht, kes saavad abistada klubi liikmeid korralduslike teemadega.

Klubi toimimise eesmärgiks on, et Elleri kooli lõpetamisel on noorest saanud tegus ning ettevõtlik sotsiaalselt aktiivne inimene, kes saab elus hästi hakkama.

Projekti aeg - 15.08.2011 - 14.07.2013

Vaata projekti kodulehekülge siit>