Koorijuhtide meistriklass

AEG: 15.- 16. november 2013 

1. päeva teema: Kuidas kirjutada väga head retsensiooni? 
Aeg: REEDE, 15. november kell 11 – 18 
Koht: Lossi 15, klass 317 
Lektor: Evi Arujärv 
Ajakirjanik, kolumnist, muusikakriitik 

2. päeva teema: Muusikaõpetajatele sobiv vabavaraline tarkvara ning nende kasutamise võimaluste esitlemine ja programmide kasutamine. Arvutipõhised tasuta õppimisprogrammid, loovuse arendamise programmid, mängupõhised programmid, töölehed. 
Aeg: LAUPÄEV, 16. november kell 10-17 
Koht: Miina Härma Gümnaasiumi arvutiklass, Tõnissoni 3 
Lektor: Siirius Sikka 
Õppinud Tallinna Pedagoogikakoolis (lasteaia muusikakasvataja / põhikooli muusikaõpetaja / koorijuht), Tallinna Pedagoogilises Seminaris (muusikaõpetus), Tallinna Ülikoolis (Informaatika-multimeedium ja õpisüsteemid MA) Hetkel õpib Tallinna Infotehnoloogia Kolledžis IT arenduse erialal. Töötanud Abja Muusikakooli laulu eriala õpetajana (10 aastat), Abja Gümnaasiumi muusikaõpetajana (üle 10 aasta), Eesti Lastekoori abidirigendi ja kontsertmeistrina (10 aastat), Viljandimaa Poistekoori dirigendina (9 aastat).  

Kursuseid rahastatakse ESF programmist „ Kutsehariduse sisuline arendamine 2008 – 2013“