Keelpilliõpetajate metoodikapäevad

15. ja 16. märts 2013 

H. Elleri nim Tartu Muusikakool

Lektorid:  Tiiu Peäske ja Mart Laas
Tasuta täienduskoolitus

AJAKAVA

15. märts
kell 11 – 18 konkursi kavad, kaasaegne metoodika, erinevad tehnikad

16. märts
Kell 10 – 16 meistriklassid, pillimängu tehnikad ja väljendusvahendid

Tiiu Peäske 
on pedagoog-metoodik Tallinna Muusikakeskkoolis. Tema õpilased on saavutanud väga häid tulemusi konkurssidel ja ta omab aastatepikkust kogemust keelpillide konkursside žüriides, on andnud meistriklasse. 
Mart Laas 
on Tallinna Muusikakeskkooli tšellopedagoog ning õppejõud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, tema õpilased on tuntud nii kodumaisel kui ka rahvusvahelisel areenil. Oma pedagoogitöö kogemusi on jaganud M. Laas paljudel seminaridel ja konverentsidel.

Kutseõppeasutustes toimuvaid täiskasvanute tööalase koolituse kursuseid rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist  „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“