Interpreteerimise kursus kandleõpetajatele

26. november 2013

Koht: H. Elleri nim Tartu Muusikakool
Koolituse maht: 8 tundi
Koolituse läbiviija: Hedi Viisma 

Ajakava
kell 10 – 11.30 Praktilised harjutused käte vabaks liikumiseks 
kell 11.30 kohvipaus            
kell 11.45 – 13.15 meitriklass: Maali Tars, Gerda Merila (Elleri kool)
kell 13.15 – 14 lõuna
kell 14 – 15.30 meistriklass: Ann Kase, Gerda Nurmeots (Otsa kool) 
kell 15.30 kohvipaus
kell 15.45 – 17.15 Loeng „C. Debussy interpreteerimisvõimalustest kromaatilisel kandlel“

Kursuseid rahastatakse ESF programmist „ Kutsehariduse sisuline arendamine 2008 – 2013“