Improvisatsioon rütmimuusikas

Aeg: 7. – 8. juuni 2012 
Koht: H. Elleri nim Tartu Muusikakool
Maht: 16 tundi
Lektorid:  Ursel Oja, Margus Tammemägi
Tasuta täienduskoolitus

AJAKAVA
7. juuni
kell 11 – 14 rütm ja rütmimustrid erinevates stiilides, rütmika harjutused 
kell 14 lõuna 
kell 15 - 18 saatefaktuuri kujundamine ja laulja roll, laulja ebatäpsused ja mittesoovitavate võtete vältimine, lauljate klaverisaated

8. juuni
kell 11 - 14 rütmika, praktilised harjutused
kell 14 lõuna
kell 15 – 18 töö bändiga, bändi konsultatsioonid

Kutseõppeasutustes toimuvaid täiskasvanute tööalase koolituse kursuseid rahastatakse ESF programmist „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“http://www.hm.ee/index.php?popup=download&id=9798 (kinnitatud haridus- ja teadusministri 6. veebruari 2009. aasta käskkirjaga nr 75).