Arvutiprogrammide kasutamine muusikaõppes

Aeg: 26. aprill, 3. mai kell 10.30 – 17.30

Koht: Miina Härma Gümnaasium arvutiklass, Tõnissoni 3, Tartu

Maht: 24 tundi

Kursus on osalejale TASUTA

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ja finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” ning on suunatud inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmiseks.

Õppe eesmärk

Koolituse tulemusena õppija oskab kasutada noodigraafika programmi Sibelius ning teab ja tunneb erinevaid muusikaalaseid arvutiprogramme ja oskab neid rakendada oma praktilises töös.

Õpiväljundid

  • oskab noodiprogrammis Sibelius etteantud noote sisestada ning lisada akordimärke

  • teab MIDI võimalusi

  • oskab muusikat muuta erinevatesse failivormingutesse

  • oskab oma töös kasutada mängupõhiseid teooria- ja treeningprogramme

Õppe sisu (peamised teemad ja alateemad)

Nootide sisestamine ja lihtsamad kiirkäsud, muusika mitmel noodijoonestikul

Erinevad noodikirja stiilid: löökpillid, kitarr, kõnehääl, erivõtted jms

Noot (sheet music), partii (part) ja partituur (full score) Kujundmine (layout) ja väljatrükk.

Etteantud nootide sisestamine ja akordimärkide lisamine

MIDI ja sellega seonduvad võimalused
Muusika muutmine erinevatesse failivormingutesse

Erinevad mängupõhised teooriaprogrammid   
Treeningprogrammid - rütmid, kuulamine (intervallid, akordid jne)
Erinevad töölehed

Nõuded õppe lõpetamiseks

80% õppekava läbimine

Esitab etteantud noodi väljatrüki

Esitleb ühte teooriaprogrammi või muusikafaili audiost midisse või  midist noot

Koolitaja Siirius Sikka

1994 – Tallinna Pedagoogikakool (lasteaia muusikakasvataja/ põhikooli muusikaõpetaja/ koorijuht)
2002 - Tallinna Pedagoogiline Seminar – muusikaõpetus (bakalaureus)
2005 – Tallinna Ülikool Informaatika (multimeedium ja õpisüsteemid) MA
Hetkel õpin Tallinna Infotehnoloogia Kolledžis IT arenduse erialal
Töötanud olen Abja Muusikakooli laulu eriala õpetajana (10 aastat), Abja Gümnaasiumi muusikaõpetajana (üle 10 aasta), Eesti Lastekoori abidirigendi ja kontsertmeistrina (10 aastat), Viljandimaa Poistekoori dirigendina (9 aastat).

Kursused on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ja finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” ning on suunatud inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmiseks.