Tänapäeva laps huviringis Heino Elleri Muusikakool


Õppekava nimetus:
Tänapäeva laps huviringis
Koolituskohtade arv: 16
Sihtrühm: Aegunud oskustega, erialase hariduseta või vanuses 50+ muusikakoolide
õpetajad ja huviringide juhendajad. 
Õppe alustamise nõuded: Laste või noortega töötamise kogemus vähemalt üks aasta
Kursuse maht: 32 akadeemilist tundi

Koolitajad: Tiina Kallavus ja Siim Värv

Täiendav informatsioon: Virge Prank-Vijard, Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli õppetöö arendusjuht
virge.prank-vijard@tmk.ee

Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames ja on osalejatele tasuta.


Koolitused

Telli uudisvoog »