Tänapäeva laps huviringis 8. jaanuar, 10. veebruar 2015 Heino Elleri nim. Tartu Muusikakool


8. jaanuaril algab koolitus, mis on kevadsemestril toimunud koolituse "Tänapäeva laps huviringis" kordus. Koolituse teine osa on 10. veebruaril. 


Erivajadusega laps muusikakoolis.         

AEG: 8. jaanuar 2015 kell 11 – 17, 10. veebruar 2015 kell 11-15, kell 15-16 tutvumine uue õppehoonega 

KOHT: Heino Elleri Muusikakool 

MAHT: 12 tundi 

KOOLITAJA: Tiina Kallavus

Õppe sisu

  • Erivajadusega (sh andeka) lapse märkamine ja toetamine, erisuste alaliigid
  • Eripäradega arvestamine ringi või grupitöös
  • Tänapäeva laps ja meie koostegutsemised
  • Koostöö lapsevanemaga
  • Hindamisest
  • Juhtumi analüüs

Koolitaja Tiina Kallavus

Lõpetanud: Tallinna Pedagoogikakooli muusikaosakonna lasteaia ja kooli muusikaõpetajana, Tartu Ülikooli ajaloo teaduskonna eripedagoogika osakonna logopeedina. 

Ta on eripedagoog, Tallinna Pedagoogikaülikooli Terviseuuringute labori muusika – ja tegelusterapeut. Omab Tallinna Pedagoogikaülikooli magister artium kraadi sotsiaaltöö erialal. 

Läbitud koolitusi: 

Eripedagoogika: hariduslike erivajaduste arvestamine kooli õppe- ja kasvatustöös, Toimetulek probleemsete lastega koolis, Vaimupuudega laps tavakoolis, Psühhoteraapilised võtted erivajadustega lastega töötamiseks jpt. 


..................................................................

Kursuse on tellinud Haridus- ja Teadusministeerium ja finantseeritakse Euroopa Sotsiaalfondi programmist „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused” ning on suunatud inimeste tööalase konkurentsivõime tõstmiseks.

    

Koolitused

Telli uudisvoog »