Tähtakordimärgid muusikaõppes 8. ja 14. oktoober 2016 kell 10-15 Rakvere muusikakoolis, 16. ja 24. oktoober 2016 kell 10-15 Pärnu muusikakoolis

Koolitajad

Mariell Piispea – Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli solfedžo, teooria, transkriptsiooni
õpetaja
Inna Samuilov – Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli üldklaveri õpetaja, tähtakordimärgi
süstemi kursuse koostaja ja juhendaja

Sihtrühm  

Muusikakoolide ja huvikoolide solfedžo, klaveri ja üldklaveri õpetajad, kellel puudub uue
metoodika õppe kohta tunnistus. Erialane haridus omandatud 20 a tagasi.
Valitud üks pala, mida koolitusel praktilistes ülesannetes 

Õpitulemused

  • tunneb tähtakordimärgi süsteemi 
  • oskab akorde tähistada tähtakordimärkidega ja kasutada järgnevuses 
  • oskab tähtakordimärke kasutada klaverisaate kujundamisel 
  • valdab akordide ja järgnevuste õpetamise metoodikat 
Koolituse maht kokku 21 tundi 
auditoorse töö maht 7 tundi
praktilise töö maht 14 tundi

Õppe sisu 
Meistriklassis (praktiline osa) töötatakse korraga ühe õppija õpilase eelnevalt ettevalmistatud kahe palaga. 
  • Tähtakordimärgi süsteemist 
  • Akordide tähistamine tähtakordimärkidega ja nende kasutamine järgnevuses 
  • Tähemärkide harjutamise võtted, laadide harjutused, improvisatsioonilised harjutused 
  • Akordide ja järgnevuste õpetamise metoodika 
  • Faktuuride klassifikatsioon ja nende õpetamise järjekord 
  • Praktilised harjutused ja näidete selgitamine ning ettemängimine 
Nõuded õppe lõpetamiseks    

Õppekava läbimine 80%.  
Valitud pala ettemäng, analüüs grupitööna.  

Registreerimine hiljemalt 14. septembriks Pärnu gruppi ja 30. septembriks Rakvere gruppi taimi@tmk.ee

Täiskasvanute täienduskoolitust rahastatakse ESF vahenditest. 

 

Koolitused

Telli uudisvoog »