Solfedžo õpetamise kaasaegsed meetodid II 13.-14. aprill ja 11.-12. mai 2018 Heino Elleri Muusikakool


Õppekava nimetus:
Solfedžo õpetamise kaasagsed meetodid II

Maht:
 32 akadeemilist tundi
Koolituskohtade arv: 8
Rohkemate registreerunute puhul on eelistatud kõige paremini koolituse sihtrühmale vastavad soovijad.
Sihtrühm: Aegunud oskustega, erialase hariduseta või vanuses 50+ muusikakoolide õpetajad ja huviringide juhendajad. 

Koolitajad: 
Terje-Heido-Rosenberg - Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli solfedžo ja muusikateooria õpetaja. Lõpetanud EMTA koolimuusika eriala (MA). Õpetamise kogemus nooremas- ja keskastmes. 
Mariell Piispea - Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli rütmimuusika osakonna õpetaja (solfedžo, muusikateooria ja transkriptsioon). Lõpetanud EMTA koorijuhtimise eriala. Õpetamiskogemus muusikakooli nooremas- ja keskastmes, ning täiskassvanuõppes TÜ Hariduseteaduskonnas.
Katrin Aller - Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli solfedžo, erinevate muusikateoreetiliste ja muusikalooliste ainete õpetaja, muusikateooria ja kompositsiooni eriala õpetaja. Lõpetanud EMTA muusikateaduse ja kompositsiooni erialal (MA). Õpetamise kogemus keskastmes ja kõrgkoolis.

Endrik Pikksaar - Eramuusikakool Ardente õpetaja. Lõpetanud EMTA koolimuusika eriala (MA). Õpetamise kogemus nooremas astmes.

Täiendav informatsioon: Virge Prank-Vijard, Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli õppetöö arendusjuht
virge.prank-vijard@tmk.ee

Koolitus toimub Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.

Koolitused

Telli uudisvoog »