Puhkpilliõpetuse uued töövormid algõppes 9.-11. märts ja 21.-23. september 2017 Tartu Heino Elleri Muusikakool

Õppekava nimetus: Puhkpilliõpetuse uued töövormid algõppes
 
Sihtrühm: Eesti muusikakoolide puhkpilliõpetajad (eelistatud vanuses 50+)
 
Grupi suurus: 9 inimest

Õppe alustamise nõuded
Õppeprotsessi on kaasatud koolituse sügiseses tsüklis õppija õpilane (algastme puhkpilliõpilane). Õppija on eelnevalt oma õpilasega kaks pala ette valmistanud.
 
Koolituse maht: 32  tundi
Auditoorne töö 4 tundi
Praktiline töö 28 tundi
 

Koolitajad:
Aavo Ots - trompetist, dirigent ja muusikapedagoog, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia dotsent. 
Olavi Kasemaa - saksofonist, muusikaajaloolane ja pedagoog, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia professor.
Elleri kooli puhkpilliosakonna õpetajad.

Õpiväljundid
Õpetaja oskab parandada ja suunata õpilase pillimängu tehnikat, kasutades uusi töövorme.
Oskab arendada pillimängutooni ning valida oma õpilasele sobivat repertuaari, lähtuvalt õpilase arengutasemest. Oskab õpetamisel kasutada mälu treenimise harjutusi.
 
Õppe sisu
Kaasaegne metoodika õpilase pillimängu tehnika parendamiseks
Õpilase muusikaline võimekus ja selle terviklik arendamine
Kuidas arendada õpilase pillimängutooni 
Sobiva repertuaari  valik lähtuvalt arengutasemest
Harjutused mälu treenimiseks 
 
Õppekeskkonna kirjeldus
Koolitus toimub Elleri koolis (ruumid A317 ja A312).
 
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid.
Nõutav 80% õppekava läbimine. Õppija õpilane esitab koolituse ajal viimistletud palad ja grupitööna analüüsitakse ja antakse tagasiside õpetajale ja õpilasele.
 
AJAKAVA
 

Sissejuhatavad loengud toimuvad märtsis, meistriklassid viiakse läbi eelregistreerimisel koostatud ajakava alusel septembris 2017 (registreerimine vaskpillidel Priit Sonn: priitsonn1969@gmail.com ja puupuhkpillidel 
Ursula Chillaud: ursulachillaud@yahoo.fr).

Koolitusel osalejad on oodatud kuulama Kolme kooli konkurssi (esinevad Otsa muusikakooli, Tallinna Muusikakeskkooli ja Elleri muusikakooli keskastmes õppivad puhk- ja löökpillide õpilased). 

Konkursi täpsem ajakava 

Vaskpillid ja löökpillid ››
Puupuhkpillid ››

Koolituse ajakava

Neljapäev, 9. märts
16.00 – 19.00 Aavo Otsa seminar
Laupäev, 11. märts
10.00-13.00 Olavi Kasemaa seminar
 
Koolitust rahastatakse täiskasvanute täienduskoolituse ESF vahenditest ja see on osalejatele tasuta.

Registreerida hiljemalt 2. märtsiks meilile: katriin@tmk.ee

Õpetaja nimi/kool/sünniaasta.Koolitused

Telli uudisvoog »