Noodigraafika 10. ja 24. september 2016 kell 10.00-17.15 J. Tõnissoni 3 arvutiklass (Miina Härma Gümnaasium)


Üks koolituspäev lepitakse kokku kursusel osalejatega 10. septembril.

Koolitajad 

Siirius Sikka on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminair muusikaõpetuse ja Tallinna 
Ülikooli informaatika MA, õpib Tallinna Infotehnoloogia Kolledžis IT arenduse erialal. 
Tony Tonni - haridustehnoloog, arvutiõpetaja Heino Elleri nim. Tartu Muusikakoolis.

Sihtrühm

Täiendkoolituse sihtrühmaks on muusikakoolide ja huvikoolide õpetajad  vanuses 50+.
Optimaalne grupi suurus on 14 inimest. Õppijal peab olema arvutikasutamise algtase.

Õpitulemused
  • rakendab elementaarseid turvameetmeid autoriõiguste kaitseks 
  • oskab noodiprogrammis Musescore sisestada noote ja vajalikke märgistusi 
  • oskab etteantud noote sisestada ja artikuleerida 
  • oskab kasutada pilvekontori teenuseid nootide salvestamiseks, jagamiseks 
Koolituse maht kokku 32 tundi

auditoorse töö maht 8 tundi
praktilise töö maht 24 tundi

Õppe sisu
  • Turvalisus ja autorikaitse 
  • Noodiprogramm Musescore 
  • Nootide sisestamine ja erinevate objektide lisamine 
  • Muusika mitmel noodijoonestikul 
  • Etteantud nootide sisestamine ja artikulatsiooni, akordimärkide lisamine 
  • Pilvekontori võimalused ja kasutamine 
Nõuded õppe lõpetamiseks

Nõutav on õpiväljundite saavutamise hindamine ja vähemalt 80% õppekava läbimine.

Registreerimine 8. septembriks 2016 taimi@tmk.ee

Täiskasvanute täienduskoolitust rahastatakse ESF vahenditest.Koolitused

Telli uudisvoog »