Muusiku terviseriskid ja nende ennetamine 4.-5. november 2016 Elleri muusikakooli Elleri saal ja liikumissaal

Koolitajad

Maret Mursa - EMTA Aleksanderi tehnika õppejõud
Teemad: Aleksanderi tehnika tutvustus
Teadlik inhibitsioon esineja töös
Harjutused lihaspingete vabastamiseks

Kaja Hermlin - TÜ õppejõud, pikaaegne treener, raamatute „Kehahoiu ABS“, „Lapse rühi kujundamine“ autor
Teemad: Kehahoid, rüht ja rühivead. Lapse rühi kujundamine. Praktilised harjutused ergonoomilisteks töövõteteks

Raho Langsepp - muusik, muusikaõpetaja
Teema: TAIJI  e  TAI CHI  tutvustus, harjutused

Kristi Kass - joogatreener
teema - joogast üldisemalt, mõned lihtsad, aga kasulikud harjutused

Palun koolitusele selga panna mugavad riided, et saaksite harjutusi kaasa teha.

Kaasa võtta 5. nov. grupitunniks pea alla panemiseks 4-5 keskmise paksusega raamatut ja matka- või joogamatt.

AJAKAVA

R 04.11  kell 10 tervituskohv
kell 10.30  -12 koolitus - Kaja Hermlin
kell 12.15 – 13.45 koolitus - Kaja Hermlin
kell 13.45 – 14 lõuna (kohvikus Heller oma raha eest)
kell 14 – 15 koolitus – Kaja Hermlin
kell 15.15 – 17 koolitus – Raho Langsepp
kell 17.15 – 18 üllatusprogramm

L 05.11  kell 10 – 11.30 koolitus – Maret Mursa
kell 11.45 – 13.15 koolitus – Maret Mursa 
kell 13.15 – 14 lõuna
kell 14 – 17 koolitus gruppides - Maret Mursa, Kristi Kass

Sihtrühm  

Aegunud kvalifikatsiooniga muusika- ja huvikoolide õpetajad (erialane haridus saadud 20 a tagasi) 

Õpitulemused
  • Teab, millised on muusiku terviseriskid
  • Teab, mis on Aleksanderi tehnika ja miks on oluline rakendada muusikaõppes
  • Ergonoomilised töövõtted töö- ja õpivõime tõstmiseks, taastamiseks
  • Oskab  vastavalt oma eriala sptsiifikale teha harjutusi lihaspingete vabastamiseks

Koolituse maht kokku 24 tundi

auditoorse töö maht 10 tundi
praktilise töö maht 14 tundi

Õppe sisu  
  • Muusiku terviseriskid
  • Praktilised harjutused ergonoomilisteks töövõteteks
  • Aleksanderi tehnika tutvustus
  • Teadlik inhibitsioon esineja töös
  • Harjutused lihaspingete vabastamiseks

Nõuded õppe lõpetamiseks    

Grupitööna esitletakse ja tehakse kogu grupile 10 min harjutuste tsükkel    

Registreerimine 1. novembrini või kuni kohtade täitumiseni taimi@tmk.ee

Täiskasvanute täienduskoolitust rahastatakse ESF vahenditest. 

   

Koolitused

Telli uudisvoog »