Kuidas teha muusika õppimine huvitavaks algõppes? 19.-20. oktoober, 23.-24. oktoober 2017


Sihtrühm: Muusikakoolide õpetajad vanuses 50+ ja huviringide juhendajad, kellel puudub erialane tasemeharidus.

KOOLITAJAD JA AJAKAVA:

19. oktoober

10.00-13.15 Terje Heido-Rosenberg, digivahendid solfežotunnis - kas, kui sageli, milleks ja miks ka mitte?
13.45-17.00 Hanne Närhinsalo, laul ja mäng kui töövahend (tõlge eesti keelde)

20. oktoober

10.00-17.00 Hanne Närhinsalo - improvisatsioon kui töövahend, rütmika, heliteos kui töövahend, orff-pedagoogika baasil õpetamine ja töömeetodid (tõlge eesti keelde)

23. oktoober

11.00-18.00 Maria Listra - muusiku artistlikkus läbi draama

24. oktoober

10.00-17.00 Aave Hannus - esinemispsühholoogia, kui harjutamisest ei piisa!

Registreerumine ja täpsem informatsioon koolituse kohta:
Virge Prank-Vijard virge.prank-vijard@tmk.ee

Koolitus  "Kuidas teha muusika õppimine huvitavaks algõppes?" toimub Euroopa Sotsiaalfondi toetatava tegevuse  „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames.


Koolitused

Telli uudisvoog »