Keelpillide mängutehnika algõppes Kuupäevad täpsustamisel Heino Elleri nim. Tartu Muusikakool

Sihtrühm 

Eesti muusikakoolide keelpilliõpetajad vanuses 50+. 
Õppeprotsessi on kaasatud õppija õpilane (algastme keelpilliõpilane).  
Õppija on eelnevalt oma õpilasega kaks pala ette valmistanud. 

Õpitulemused
  • Oskab oma õpilasel parandada keelpillimänguks vajalike mängutehnilisi asendeid 
  • Oskab parandada ja suunata õpilase pillimängu intonatsiooni ja rütmi 
  • Oskab arendada pillimängutooni 
  • Oskab valida oma õpilasele sobivat repertuaari lähtuvalt arengutasemest 
Koolituse maht kokku 28 tundi
auditoorse töö maht 8 tundi
praktilise töö maht 20 tundi

Õppe sisu 

Meistriklassis (praktiline osa) töötatakse korraga ühe õppija õpilase eelnevalt ettevalmistatud kahe palaga.
  • Keelpillimänguks vajalike mängutehniliste asendite arendamine esimestel õpiaastatel 
  • Pillimängutooni arendamine 
  • Töö intonatsiooni ja rütmiga 
  • Õpperepertuaari valimine lähtuvalt õpilase arengutasemest 
Nõuded õppe lõpetamiseks 
 
Nõutav 80% õppekava läbimine.
Õppija õpilane esitab ühe pala meistriklassis töötatud paladest. Mängutehnilise arengu analüüs grupitööna. 
 
Koolitajad 

Kristel Eeroja-Põldoja
Kristel Eeroja-Põldoja lõpetas 1988 TMKK (õp. Tiiu Peäske) ja 1993 Tallinna Konservatooriumi (Jüri Gerretzi klass). Töötas 1988-98 TMKK-s viiuliõpetajana, oli ka TKO II viiulirühma kontsertmeister. Olnud aastast 1997 Pärnu Linnaorkestri kontsertmeister, aastatel 1998-2014 "Vanemuise" orkestri kontsertmeister. Praegu Elleri muusikakooli keelpilliosakonna juhataja ja viiuliõpetaja. Andnud soolokontserte ja esinenud orkestriga (Mendelssohni viiulikontsert, Prokofjevi I viiulikontsert, Mozarti Duo Concertante, Beethoveni Kolmikkontsert ning romansid F-duur ja G-duur), dirigendid Jüri Alperten, Mihkel Kütson, Andres Mustonen ja Hendrik Vestmann. Osalenud paljudes kammerkoosseisudes (nt. Hortus Musicus, Elleri keelpillikvartett), on 2006 loodud Tartu keelpillikvarteti asutajaliige ja mängib selles I viiulit.

Reet Mets

õppis Tallinna Muusikakeskkoolis Laine Leichteri juures, lõpetas Tallinna Riikliku Konservatooriumi 1983 Peeter Paemurru klassis ja 1998 EMA magistriõppe (Toomas Velmeti kl.; töö "Suzuki pedagoogilise süsteemi eripära traditsioonilise muusikainstrumendiõpetuse taustal", juhendaja Ivi Tivik). Aastast 1984 töötab R. Mets H. Elleri nim.Tartu Muusikakoolis ja on selle aja jooksul loonud hea tasemega ning elujõulise tšelloklassi. Tema õpilased on võitnud mitmeid vabariiklikke konkursse ja edukalt osalenud rahvusvahelistel võistumängimistel. Algatas 2001 Eesti noorte tšellistide festivali ning on selle peakorraldaja juba üle 15 aasta.

Reet Mets mängib Tartu Keelpillikvartetis ja ka mitmetes teistes kammermuusika kollektiivides ning annab kontserte nii Eestis kui ka välismaal. Reet Mets kuulub Eesti Interpreetide Liitu ja Eesti Keelpilliõpetajate Ühingusse. 2012. aastal omistati talle Eesti Kultuurkapitali pedagoogistipendium.


Registreerimine 10. oktoobrini 2016 taimi@tmk.ee

Täiskasvanute täienduskoolitust rahastatakse ESF vahenditest. 


 

Koolitused

Telli uudisvoog »