Klaveriõpetuse kaasaegsed metoodikad 8. - 10. aprill 2016 kell 10 - 17 Heino Elleri nimeline Tartu Muusikakool

Sihtgrupp

Eesti muusikakoolide klaveriõpetajad vanuses 50+
Õppeprotsessi on kaasatud õppija õpilane (algastme klaveriõpilane)
Grupi suurus 18 inimest

Õpiväljundid

Oskab kasutada mängutehnika arendamise uusi võtteid
Oskab interpreteerida kaasaegset muusikat
Oskab õpilast suunata-juhendada esinemisärevusega toimetulekuks

Koolituse maht kokku 18 tundi

auditoorse töö maht 10 tundi
praktilise töö maht 8 tundi

Õppe sisu

Mängutehnika arendamise uusi võtteid tänapäeva klaverimetoodikas
         uued tehnikad, pedaliseerimine, dünaamika
Kõlakultuur kaasaegses muusikas
        kaasaegse muusika  erisused, kõlakultuur, klaver kaasaegses muusikas 
Kaasaegse muusika interpretatsioon
       soolopalad, kammermuusika
Esinemisärevus ja sellega toimetulek
      neuro-lingvistilise programmeerimise põhimõtete kasutamine klaveriõpetuses
      töö kujutlusega õpilase motivatsiooni ja  esinemiskindluse toetamisel

Nõuded õppe lõpetamiseks

Nõutav  80% õppekava läbimine
Õppija õpilane esitab eelnevalt õpitud ja koolituse ajal viimistletud kaasaegse  klaveripala, esituse analüüsgrupitööna.

Koolitajad

Katarina Nummi-Kuisma, Helsingi Sibeliuse Akadeemia õppejõud
Lembit Orgse,  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia klaveriosakonna õppejõud

Täiskasvanute täienduskoolitust rahastatakse ESF vahenditest.

   

Koolitused

Telli uudisvoog »