Klaveri talvekool 9.-11. veebruar 2017 Tartu Heino Elleri MuusikakoolÕppekava nimetus: Klaveriõpetuse töövormid algõppes 
 
Sihtrühm: Eesti muusikakoolide klaveriõpetajad vanuses 50+ 
 
Grupi suurus: 9 inimest 
 
Õppe alustamise nõuded
Õppeprotsessis osaleb ka koolitusel õppija õpilane. Õpilasel on ette valmistatud kaks eriilmelist pala. 
 
Koolituse maht: 32 tundi   
Auditoorne töö 4 tundi   
Praktiline töö 28 tundi 
 
Koolitajad
Kai Ratassepp, Mati Mikalai, Jaak Sikk Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast ning Elleri kooli klaveriosakonna õpetajad. 
 
Õpiväljundid
Õpetaja oskab kasutada erinevaid töövorme - arendada ja realiseerida terviklikult õpilase
muusikalisi võimeid ning oskab õpetamisel kasutada mälu treenimise ja esinemiskindluse
arendamise harjutusi. 
 
Õppe sisu
Õpilase muusikaline võimekus ja selle terviklik arendamine.
Töö erinevate tehniliste võtetega, lähtuvalt õpilase võimekusest.
Harjutused mälu treenimiseks.
Harjutused esinemiskindluse arendamiseks. 
 
Õppekeskkonna kirjeldus
Koolitus toimub Elleri kooli saalis või muus kontsertklaveriga ruumis. 
 
Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid.
Nõutav 80% õppekava läbimine. Õppija õpilane esitab koolituse ajal viimistletud palad ja
grupitööna analüüsitakse ja antakse tagasiside õpetajale ja õpilasele. 
 
AJAKAVA
Mati Mikalai, Kai Ratassepa ja Jaak Sikk’u meistriklassid toimuvad eelregistreerimisel koostatud ajakava alusel (täpsem info Pille Taniloo: pille@tmk.ee). 
 
Neljapäev, 9. veebruar
14.00 – 17.30 J.Sikk - improvisatsioonitunnid 
 
Reede, 10. veebruar
11.30 – 15.00 Meistriklassid - Kai Ratassepp / Mati  Mikalai / J.Sikk / P.Taniloo/ R.Ernstson / I.Joamets
15.00-15.30 Lõuna
15.30-18.30 Meistriklassid - Kai Ratassepp/Mati Mikalai/J.Sikk 
 
Laupäev, 11.veebrauar
10.00-14.00 Meistriklassid - Kai Ratassepp/Mati Mikalai/J. Sikk/P.Taniloo/R.Ernstson/I.Joamets
14.00 Klaveri talvekooli lõppkontsert 
 

Koolitust rahastatakse täiskasvanute täienduskoolituse ESF vahenditest.

Kursus on täitunud.


Koolitused

Telli uudisvoog »