Klassikalise kitarri õpetamise algkursus huvikooli õpetajatele 3.-4. veebraur 2017 Tartu Heino Elleri Muusikakool


ÕPPEKAVA 

Klassikalise kitarri õpetamise algkursus huvikooli õpetajatele
Õppekavarühm: Muusika ja esituskunstid
Õppekeel: Eesti keel, inglise keel

Sihtrühm:
Eesti muusikakoolide ja huviringide klassikalise kitarri õpetajad kellel puudub erialane haridus

Grupi suurus: 8 osalejat
Koolituse maht: 32 tundi
Auditoorne töö 8 tundi
Praktiline töö 24 tundi

Koolitajad
Patricio Zeoli -  Berliini Hanns Eisleri Akadeemia dotsent, tunnustatud pedagoog, kes annab meistriklasse Euroopas, Eestis järjepidevalt aastast 1997.
Peep Peterson – Heino Elleri nim Tartu Muusikakooli pikaaegne kitarriõpetaja

Õppe alustamise nõuded:
Õpetanud klassikalist kitarri vähemalt ühe aasta.
Õppeprotsessis osaleb koolitatava õpilane.
Õppija on eelnevalt oma õpilasega ühe pala ette valmistanud.

Õpiväljundid
Oskab parandada ja suunata õpilase pillimängu  tehnikat
Oskab õpetada esimese vanuseastme õpilasi ja õppeprotsessi huvitavaks teha
Oskab valida  sobivat repertuaari  lähtuvalt arengutasemest
Oskab õpetada ansamblimängu
 

Õppe sisu:
Kitarrimängu mehaanika printsiibid A. Carlevaro järgi
Harjutused/improvisatsioon
Metoodika 5-7 a vanuste laste õpetamisel
Repertuaari valik algastmes 
Harjutuste sidumine repertuaariga
Ansamblimäng algastmes

Nõuded õppe lõpetamiseks, sh hindamismeetodid ja –kriteeriumid.
Nõutav 80% õppekava läbimine.
Õppija õpilane esitab ühe pala meistriklassis töötatud paladest koolituse lõppkontserdil.
Pala esituse hindamine toimub grupitöö analüüsi ja õpilastele tagasisidestamise vormis.

...............................................................................................

AJAKAVA

R 3. VEEBRUAR
11.00–13.00 Patricio Zeoli meistriklass
13.00–14.00 Lõuna
14.00– 5.00  Patricio Zeoli meistriklass
16.30–18.00 Kristo Käo -  Kitarrimuusika ajalugu (keskaeg, renessans, barokk)
16.00–18.00 Patricio Zeoli ja  Peep Petersoni meistriklassid
 
L 4. VEEBRUAR
11.00–13.00 Patricio Zeoli meistriklass, Peep Petersoni tunnid
13.00–14.00 Lõuna
14.00–17.00 Peep Peterson - Repertuaarivalik 3. ja 4. klassile. Didaktika. Mängutehnika tüüpilised probleemid. 
14.00–17.00 Patricio Zeoli tunnid

....................................................................................................

Koolitust rahastatakse täiskasvanute täienduskoolituse ESF vahenditest.


Koolitused

Telli uudisvoog »