Juhendamine muusikaõppes 25.-27. oktoober, 15.-16. november 2017 Heino Elleri muusikakool

Koolitus koosneb kahest suuremast teemaplokist, hõlmates eraldi muusiku terviseriskide ja  juhendamise ning nõustamise teemasid (kaasagsed õpetamise meetodid).

Muusiku terviseriskid

26. oktoober

Muusiku terviseriskid-teoreetiline osa (Jouko Heiskanen, tõlge eesti keelde)

27. oktoober

Muusiku terviseriskid praktilised töötoad pillirühmade kaupa (Jouko Heiskanen, tõlge eesti keelde)

Kaasagsed õpetamise meetodid

25. oktoober 

Täiskasvanud õppija eripära ja tema õppimise toetamine (Mari Karm)

15. november

Juhendaja rollid ja ülesanded (Airi Niilo ja Anu Sarv)

16. november
Refleksiooni toetamine ja tagasiside andmine (Airi Niilo ja Anu Sarv)

Koolitajad:

Jouko Heiskanen
– muusikute kutsehaigustele spetsialiseerunud praktiseeriv füsioterapeut, Metropolia University of Applied Sciences vanemlektor (Soome)

Mari Karm
– Tartu Ülikooli Õpetaja- ja kõrghariduse keskus, kõrgkoolipedagoogika dotsent

Airi Niilo ja Anu Sarv
 -  Tartu Ülikool, õpetamisoskuste arendamise konsultandid

Registreerumine on lõppenud.


Täpsem informatsioon koolituse kohta: Virge Prank-Vijard
virge.prank-vijard@tmk.ee

Koolitus  "Praktika juhendamine muusikaõppes – tööohutuse, nõustamis- ja suhtlusoskuste arendamine praktikameeskonnas" toimub projekti "Praktika arendamine Elleris" raames ja on finantseeritud ESF vahenditest.Koolitused

Telli uudisvoog »