Interaktiivsed õppevahendid muusikaõppes 15. aprill kell 10 - 17 ja 16. aprill kell 10 - 16 Koht: J. Liivi 2 /123 ja J. Tõnissoni 3 arvutiklass

Toimumiskohad täpsemalt:

15. aprillil J. Liivi 2 /123 (TÜ informaatika instituut)
16. aprillil J. Tõnissoni 3 arvutiklass (Miina Härma Gümnaasium) 

Sihtrühm

Täiendkoolituse sihtrühmaks on Lõuna- ja Kesk-Eesti (Tartu, Viljandi, Põlva, Võru, Valga ja Jõgeva maakonnas) muusikakoolide (huvikoolide) õpetajad vanuses 50+.
Õppijal peab olema arvutikasutamise algtase, kasutamise kogemus.

Õpitulemused

  • oskab kasutada digitaristut
  • oskab muusikat muuta erinevatesse failivormingutesse
  • oskab oma töös kasutada teooria- ja treeningprogramme
  • teab uue õppevahendi loomisprotsessi põhimõtteid
Koolituse maht kokku 14 tundi

auditoorse töö maht 8 tundi
praktilise töö maht 6 tundi

Õppe sisu
Digivahendite kasutamine
        turvalisus
       eetiline kasutamine
Muusika muutmine erinevatesse failivormingutesse
       salvestamine ja jagamine
Vabavaralised muusikaalased õppeprogrammid
      rütmiharjutused, intervallid, akordid
Uue õppevahendi loomine
       keskkond ja loomisprotsess

Nõuded õppe lõpetamiseks
Nõutav 80% õppekava läbimine.
Esitleb ühte vabavaralist õppeprogrammi ja audio muusikafaili. 

Koolitaja
Siirius Sikka on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Seminair muusikaõpetuse ja Tallinna Ülikooli informaatika MA, õpib Tallinna Infotehnoloogia Kolledžis IT arenduse erialal.

Täiskasvanute täienduskoolitust rahastatakse ESF vahenditest.

Kontakt: Taimi Sild taimi@tmk.ee

                                

Koolitused

Telli uudisvoog »