Esinemisärevus muusikaõppes ja sellega toimetulek 21.-22. oktoober 2016 Heino Elleri nim. Tartu Muusikakool Tubina saal

Sihtrühm

Muusika- ja huvikoolide õpetajad vanuses 50+.
Optimaalne grupi suurus 20.
Iseseisva tööna  on tehtud õpilase arengu analüüs ühe õppeaasta kohta, kus on välja toodud õppetöös esinenud probleemid.

Õpitulemused

  • Teab õpetaja-õpilase suhte mõju õpitulemusele
  • Oskab märgata ja arvestada lapse eripärasid
  • Oskab kasutada erinevaid harjutusi eri vanuse ja tasemega õpilase vaimse võimekuse arendamiseks
  • Oskab õpilast juhendada esinemisärevusega toimetulekul
Koolituse maht kokku 24 tundi 
auditoorse töö maht 12 tundi
praktilise töö maht 12 tundi

Õppe sisu

  • Õpetaja-õpilase suhe pilliõppes ja selle mõju õpitulemusele
  • Lapse eripärad ja nende märkamine
  • Lapse võimekus ja areng, kuidas motiveerida saavutamaks parimat tulemust
  • Harjutused eri vanuse ja tasemega õpilase vaimse võimekuse arendamiseks
  • Töö kujutlusega õpilase motivatsiooni ja  esinemiskindluse toetamisel esinemisärevusega toimetulekuks

Nõuded õppe lõpetamiseks  

Õppekava läbimine vähemalt 80 %
Grupitöö analüüs ühe õpilase jälgimisel esinemiseelsed 15 min, esinemine ja pärast esinemist.

Koolitaja

Katarina Nummi-Kuisma - Helsingi Sibeliuse Akadeemia õppejõud, kogemustega täiskasvanute koolitaja.

Registreerimine 13. oktoobrini või kuni kohtade täitumiseni taimi@tmk.ee

Koolitus tõlgitakse eesti keelde.

Täiskasvanute täienduskoolitust rahastatakse ESF vahenditest. 

  

Koolitused

Telli uudisvoog »