Kontserdisari

Senza sordino


30. märtsil 2009 algatas Elleri Muusikakool koostöös SAga Tartu Muusikafestival uue kammermuusikasarja Senza sordino. Kontserdid toimuvad kord kuus (v.a. suvekuud) ning sarja põhieesmärk on Tartu kammemuusikute kontserttegevuse elavdamine ja akadeemilise kammermuusika propageermine. Aasta lõikes saab kuulda väga eriilmelisi programme, mis sisaldavad akadeemilist kammermuusikat, nüüdisloomingut ja ka sarjas esinevate muuskute orignaalloomingut, on toimunud ka CDde esitluskontserte. Tartus tegutsevate andekate muusikute kontserdielu väljaspool orkestrandi- ja pedagoogitööd vajab süstemaatilist ja professionaalset koordineerimist, et pakkuda interpreetidele-solistidele väärilist kunstilist väljundit. Tagasiside nii publikult kui muusikutelt on olnud ülimalt positiivne. Tartu muusikud on prorammidesse kaasanud ka külalisi, et pakkuda põnevaid elamusi erineva maitseelistusega muusikahuvilistele.