8. märts kell 13.30 Elleri kooli klass 317 (kinosaal)
Esitlus: Dorian Supini film Heino Ellerist „Quinta Essentia“ (90 min)
Filmi juhatab sisse Alo Põldmäe, kaastegevad pianistid Algis Pauljukaitis ja Arko Narits

Film jutustab Heino Elleri eluloo, läbi tema abikaasa Ellu Elleri käsikirjaliste ülestähenduste.
Heino Ellerit meenutavad filmis: Heljo Sepp, Valter Ojakäär, Jaan Rääts, Arvo Pärt, Ivalo Randalu, Avo Hirvesoo, Olev Sau, Alo Põldmäe, Igor Garšnek, Jaak Ojakäär, Eri Klas, Tõnu Kaljuste.
Filmis kõlab Heino Elleri muusika ja kasutatud on palju arhiivikaadreid ja fotosid.
Kuidas jutustada inimesest. Kuidas jutustada kunstnikust, kes elas 100 aastat tagasi?
Võib-olla räägib kunst ise autorist, ja sellest piisab?
Mis on meie jaoks tähtsam - inimene ise, tema maailm või tema looming?
Viimaks peab sellele küsimusele vastama ka kuulaja, vaataja ja lugeja ise.
See teadmine võib meil aidata tõeselt mõista ja läbi tunnetada, mida autor on tahtnud meile öelda.

Jossif Brodskil on sellised luuleread:
Kord ükskord, siis, kui pole enam meid,
või täpsemini: pärast meid, me asemel
siinsamas tärkab miskit säherdust,
mis kõiki, kes meid tundsid, kohutab.
Kuid neid, meid tundnuid, pole kuigi palju.
Just nõnda vanast mälestusest koerad
sessamas kohas üha jalga tõstavad.
On tara maha võetud ammuilma,
kuid neile piir veel ikka kangastub.
Ja nende viirastused ülemad on tõest.
Võib-olla maapind seda lõhna hoiab:
asfalt ei suuda koerahaisu matta...
Ja kui mul tuli kõnelda tõemeeli
põlvkonna teatepulgast kunagi,
siis usun üksnes sesse teatepulka.
Ehk neisse, täpsemalt, kes haistavad.

Just nimelt – tunda seda „lõhna“ – aja „lõhna“, koha „lõhna“, sündmuste „lõhna“ ja Heino Elleri enda ja tema lähedaste „lõhna“ – see oligi filmi autorite ülesandeks. Just sellist lähenemist pidasid nad kõige sobilikumaks, et luua peegeldus ammu elatud elust, öeldud sõnadest, läbielatud tunnetest, tehtud tegudest ja kirjutatud muusikast.
Muidugi peegel, mida autorid püüdsid luua, on isiklik ja subjektiivne.

Filmi autor on Dorian Supin, film valmib filmistuudios F-Seitse koostöös Eesti Rahvusringhäälingu ja Teatri-ja Muusikamuuseumiga, filmi valmimist toetavad Eesti Filmi Sihtasutus ja Eesti Kultuurkapital.

Viiteid: