top of page
Pilt2.png
VIDEOSILLAD

Video bridges in music education

Projektiga “Videosillad muusikaõppes” (2014-2020.1.03.18-0160) tuuakse Heino Elleri Muusikakooli, Georg Otsa nim Tallinna Muusikakooli ja Tallinna Muusikakeskkooli õpilasteni parimad praktikad üle maailma videosildade kaudu. Videosild võimaldab füüsiliselt erinevates kohtades viibivatel muusikutel muuhulgas koosmusitseerimist tasemel, nagu muusikud viibiksid samas ruumis. Perspektiivsed rakendusvaldkonnad on kontsertide, meistriklasside, töötubade, seminaride läbiviimine;  ka üldharidusainete (eelkõige humanitaaria valdkond) tundide läbiviimine kolme kooli koostöös.

Tuleviku töömaailma suundumusi, rahvusvahelistumist ja distantsilt töötamist silmas pidades peame väga oluliseks muusikaõppes toetada digipädevuste arengut ja võimaldada kogemuste omandamist tänapäevaste tipptehnoloogiatega, laiendada koostööd ja parimate praktikate vahetust.

Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi vahenditest meetmest „ Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt (Klass+)“. Projekti viiakse ellu perioodil september 2018 - detsember 2021. Kogumaksumus on 129 000 eurot.

ET Kaasrahastanud Euroopa Liit_BLACK Outline.jpg
bottom of page