Ettevalmistuskursused sisseastujatele – kevad 2016

Kursuste eesmärk on valmistada kooli sisseastujaid ette kevadisteks 
sisseastumiseksamiteks nii erialas kui solfedžos. Koolitus toimub 2 korda kuus
laupäeviti
Elleri koolis järgmistel kuupäevadel: 
 
L 12.03
L 26.03
L 09.04
L 23.04
L 07.05
L 21.05 
 
Igal eelnimetatud laupäeval kell 12 toimuvad solfedžo paaristunnid (õp. Mariell 
Piispea, klass A216). 
 
Nii enne kui pärast solfedžot on võimalik teha eriala konsultatsioone kokkuleppel vastava eriala õpetajaga. 
 
Kursused on tasulised! Osalustasud on järgmised:
Solfedžo (12 t.) 6 korral – 22 eurot
Solfedžo (12 t.) + eriala (6 t.) kokku 6 korral - 100 eurot
Üks erialatund (45 min.) - 13 eurot 
 
Tasuda saab MTÜ Eramuusikakool Ardente arvele: 
EE 8310 102 201 978 43225  
 
Ära märkida maksja nimi ning aine(d), mille tundide eest tasutakse. 
 
NB! Kursustel osalemise tasu peab olema makstud hiljemalt 11. märtsiks 2016!

Registreeri ennast ettevalmistuskursustele siin
Email again: