Tiiu Usk

Tiiu Usk on lõpetanud G. Otsa nim.Tallinna Muusikakooli klaveri ja kooridirigeerimise erialadel ning Tallinna Riikliku Konservatooriumi klaveri erialal prof. Heljo Sepa klassis.

Alates 1968. aastast on T. Usk töötanud H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli klaveriosakonnas eriaine, kammeransambli ja kontsertmeistri klassi õpetajana.

Kontsertmeistrina on ta töötanud kõikides osakondades. Paljudest erialastest ja muudest täienduskoolitustest osavõtnuna on T. Usk olnud ise koolitaja Lõuna- Eesti noorte pianistide suvekoolides.

T. Usk on Elleri päevi korraldanud ja läbi viinud üle 20 aasta. Elleri päevadest on jälg kooli kroonikaraamatus nii sõnas kui pildis. T. Usk oli 34 aastat Tartu Poistekoori kontsertmeister ja praegu jätkab kontsertmeistrina Eesti Maaülikooli meeskoori "Gaudeamus" juures.

Käesoleval ajal töötab T. Usk Elleri koolis kontsertmeistrina keel- ja puhkpillide osakondades ja on üldklaveri õpetaja.

Tagasi>