Mariell Piispea

Mariell Piispea on lõpetanud H. Elleri nim. Tartu Muusikakooli Peeter Loki ja Tallinna Riikliku Konsrervatooriumi prof. Arvo Ratassepa ning Toomas Kapteni dirigeerimisklassi.

Oma ametialase karjääri on Mariell pühendanud muusika õpetamisele. Alustanud peale õpingute lõpetamist muusikaõpetajana Tallinna 13.Keskkoolis, on tänaseks tema käe all solfedžot ja muusikateooriat õppinud tulevased noored muusikud ja muusikaõpetajad nii H.Elleri nim. Tartu Muusiakoolis kui TÜ Haridusteaduskonnas.

Oma põhitöö kõrvalt on Mariell olnud tegev dirigendina E-Stuudio Kammerkoori juures (2004-2008), alates 2007.aastast juhatab TÜ Naistekliiniku Koori ning 2010.aastast tegutseb koormeistrina naiskoori Emajõe Laulikud juures.