Laidi Heinmets


Laidi Heinmets (s.1969)  on lõpetanud H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli koorijuhtimise eriala 1989 aastal, õppinud Tallinna Riiklikus Koservatooriumis koorijuhtimist aastatel 1989 – 1992 ja lõpetanud Tartu Õpetajate Seminari muusikaõpetaja erialal (1996).

Aastast 1989 töötab H. Elleri nim. Tartu Muusikakoolis noorteosakonna ja ettevalmistusklasside solfedžo õpetajana ning juhendab solfedžo õpetamise metoodikat ja praktikat.

Aastast 1999 töötab ka Vara Põhikooli muusikaklasside solfedžo õpetajana, kus lisaks juhatab  mudilaskoori.

Töötanud koormeistrina Tarmeko kammerkooris ja kammerkooris A.Le Coq.

Osalenud  mitmetel Orff-pedagoogika kursustel, s.h. rahvusvahelisel suvekursusel Põltsamaal (2008).

Täiendanud end solfedžoõpetajate koolitustel ja läbinud väikekandle algkursuse.

Tagasi>