Keskastme muusikakoolide vaheline klaveriõpilaste konkurss 24.-25. jaanuar 2014

Tulemused

9. klass ja I kursus:
Laureaadid: Ilona Dudnik (Otsa-kool, õp. Ü. Sisa, I. Remmel), lisaks
                  eripreemia F. Mendelssohni "Sõnadeta laul" As-duur
                  op.38 nr. 6 ("Duetto") esituse eest
                                                     
                  Sven Sander Šestakov (Elleri-kool, õp. K. Leivategija), lisaks
                  eripreemia F. Mendelssohni Etüüdi b-moll op.104 esituse eest
 
                   Gerda Klemm (Elleri-kool, õp.T. Joamets)
                   Mery Ida Ring (Otsa-kool, õp. Ü. Sisa, I. Remmel)
 
Diplomandid: Eliza Hvatova (Elleri-kool, õp.K.-A. Sumera)
                    Anni Grete Kullamaa (TMKK, õp. E. Metsjärv)
                    Alissa Podrez (Otsa-kool, õp.J. Elkind)
                    Astra Irene Susi (TMKK, õp. K. Ratassepp, M. Mikalai)
                    Tea Teesalu (TMKK, õp. E. Sild-Neeme)
 
10.klass ja II kursus

Laureaadid: Arno Gabriel Humal (Elleri-kool, õp.P.Taniloo, dots. L. Väinmaa),
                                              lisaks eripreemia
                                              E. Mägi "Vana Kannel" esituse eest
 
                  Piret Mikalai (TMKK, õp. I. Floss),
                   eripreemia L. v. Beethoveni Rondo a capriccio
                   "Raev kaotatud krossi pärast" esituse eest
 
                  Džessika Teiman (Elleri-kool, õp. T. Joamets)
                  Karoliina Itter (TMKK, õp.M. Roots)
 
Diplomandid: Inna Hallik (Otsa-kool, õp. I. Remmel)
                    Hendrik Ojasaar (Otsa-kool, õp. I. Remmel)
 
11. klass ja III kursus
Laureaadid: Maria Mikulitš (TMKK, õp. M. Raide), lisaks eripreemia
                  F. Chopini Etüüd e-moll op. 25 ja Polonees fis-moll op. 44 esituse eest
 
                  Hindrek Pärg (Otsa-kool, õp. Ü. Sisa), lisaks eripreemia
                  A. Skrjabini Sonaat nr. 2 I osa esituse eest
 
                  Lea Valiulina (Otsa-kool, õp. Ü. Sisa, R. Taal), lisaks
                  eripreemia J. S. Bachi Prelüüdi ja fuuga h-moll HTK II esituse eest
 
Diplomandid: Anna Maria Kaarma (TMKK, õp. K. Sumera)
                    Anette Kriisa (TMKK, õp. M. Mikalai)
                    Jelizaveta Leonova (Otsa-kool, õp. I. Remmel, S. Poll)
                    Liliane Reiljan (TMKK, õp. K. Sumera)
                    Indra Stepanova (TMKK, õp. M. Mikalai)
                    Laura Veisveer (TMKK, õp. M. Raide)
 
12. klass ja IV kursus
Laureaadid: Mariin Gill (TMKK, õp.M. Roots, dots. L. Väinmaa), lisaks
                  eripreemia F. Schuberti Sonaat a-moll D 537 esituse eest
 
                  Rasmus Andreas Raide (TMKK, õp. M. Raide), lisaks
                  eripreemia H. Elleri "Kodumaine viis" ja S. Prokofjevi
                  Tokaata op.11 esituse eest
 
                   Dmitri Kurs (Otsa-kool, õp. Ü. Sisa)
                   Triin Sarap (TMKK, õp. M. Raide)
                   Kristina Šatuho (Otsa-kool, õp. J. Elkind)
 
Diplomandid: Jelizaveta Bukina (Elleri-kool, õp. R. Ernstson)
                    Valeria Ergardt (Otsa-kool, õp. I. Remmel)
                    Julia Gavrjušenkova (Otsa-kool, õp. Ü. Sisa)
                    Veeda Kala (Elleri-kool, õp. P. Taniloo)