Heliredelite nõuded keskastme klaveri erialal


I kursus

Esimesel semestril esimesel arvestusel mažoorid C - H 4 oktavi ulatuses paralleelselt ja lahku.Intervallides lahku.Teisel arvestusel minoorid a - gis paralleelselt ja lahku. Intervallides paralleelselt.

Kromaatiline heliredel: 4 oktavi ulatuses paralleelselt ja lahku. Intervallides paralleelselt.

Kolmkõla-akordid: 4-häälsed pedaaliga.

Arpedžod: lühikesed, murtud ja pikad 4 oktavi ulatuses (põhikuju, pöörded).

Dominantseptakord (esimesel arvestusel) ja vähendatud juhtseptakord (teisel arvestusel): 4-häälsed akordid, lühike ja murtud arpedžo (5 nooti). Pikk arpedžo: põhikuju ja pöörded paralleelselt,teisel arvestusel lahku.

Topeltoktavid 3 oktavi ulatuses paralleelselt, teisel semestril lahku.

Teisel semestril kromaatilised topelttertsid eraldi kätega.

II kursus

I kursuse nõuetele lisaks juurde õppida pikkade arpedžode segapöörded nii kolmkõlades kui septakordides (paralleelselt).Teisel semestril lahku.

Topeltoktavid esimesel semestril paralleelselt, teisel semestril lahku.

11 arpedžot (esimesel arvestusel C ja D, järgmisel E - H)

Diatoonilised topelttertsid eraldi kätega. Kromaatilised topelttertsid koos kätega.


III kursus

II kursuse nõuetele lisaks juurde õppida diatoonilised topelttertsid koos kätega.

Kevadisel arvestusel maksimaalse hinde saanud õpilased on neljandal kursusel heliredelite arvestusest vabastatud.

IV kursus

Kõik eelpoolmainitu.