Projekt "Armunud klassikasse"


Toimumisaeg: 09.-14.02.2007

Projektis osalevad
noored on:

Henri Dutilleux’ nim Clamart’i Konservatooriumist
Turu Konservatooriumist
Jāzep Mediņši nim Riia Muusikakeskkoolist
Heino Elleri nim Tartu Muusikakoolist

Muljeid projektis osalenutelt


Projektist

Projekti „Armunud klassikasse“
oluliseim eesmärk on läbi rahvusvahelise noortekohtumise uurida erinevate meetodite kaudu noorte suhet klassikalise muusikaga ning töötada välja meetodid noore publiku klassikalise muusika kontsertidele toomiseks. Projekti sisuks on 2007. aasta veebruaris toimuv 6-päevane noorsoovahetus teemal noored ja klassikaline  muusika. Noorsoovahetuse käigus kohtuvad Eesti, Läti, Soome ja Prantsusmaa noored Tartus ja käsitlevad teemat erinevates töövormides ja erinevate tegevuste kaudu. Teemale lähenemiseks kasutatakse grupitöid ja ajurünnakuid, kontserdivaatlusi, kodutööna läbi viidud küsitlust eakaaslaste hulgas ja küsitluste analüüsi.
Et tagada ka kohalike projektiväliste noorte kaasamine, valmistavad projektis osalevad noored ette ja annavad klassikalise muusika kontserdi, mille publikuks oodatakse peamiselt oma eakaaslasi.

Projekt on jätkuprojekt, tuleval aastal planeeritakse korraldada analoogne noorsoovahetus ja kokkusaamine ühes projekti partnerriigis. Projekt „Armunud klassikasse“ on võrsunud muusikaga tegelevate H. Elleri nimelise Tartu Muusikakooli noorte omaalgatusest.
Projekti algatanud noorte jaoks on muusika ja klassikaline muusika elus väga olulisel kohal. Oma tulevikku ja karjääri näevad nad enamasti muusikaga seotuna, seega tahavad nad teada, kuivõrd läheb see, mida nad teevad, korda neid ümbritsevaile inimestele. Noored tahavad seda, mida nad hästi teevad ja millest ise huvituvad, jagada ka teistega. Seega on küsimus sellest, kuidas need esinemised omaealiste jaoks atraktiivseks muuta, neile väga huvipakkuv. Algatusgruppi huvitas ka see, kas küsimus klassikalise muusika kartusest on ühesugune kõikjal, s.t kas tegu on rahvusvahelise probleemiga ning kas teiste riikide kogemustest on võimalik midagi õppida.
Soovitakse tutvuda eakaaslastega teistest riikidest, võtta nendega koos midagi toredat ette, saada teadmisi teistest kultuuridest ja suhtlemise kaudu parandada oma keeleoskust, ning saada kogemust rahvusvahelise projekti ettevalmistamisest ja läbiviimisest.

Eesmärgid

Projekti üldised eesmärgid on:

a.    läbi rahvusvahelise noortekohtumise analüüsida erinevate meetodite kaudu noorte suhet klassikalise muusikaga ning töötada välja meetodid klassikalise muusika noorte jaoks atraktiivsemaks muutmiseks;

b.    tutvustada projektis osalevatele noortele eri maade rahvuskultuuri;

c.    pakkuda projektis osalevatele noortele rahvusvahelise projekti korraldamise kogemust.

a.    Noored ja klassikaline muusika
Eesmärk: uurida projektis osalevate noorte eakaaslaste muusikatarbimise harjumusi ja suhet klassikalisse muusikasse ja püüda erinevate meetodite abil leida vastus küsimusele, kuidas noori klassikalise muusikaga köita.
Miks ei huvita nendeealisi reeglina klassikaline muusika? Kas see võiks neid huvitada, kui seda kuidagi teisiti pakkuda? Millised peaks olema kontserdipaigad? Kuidas tuua kontserdile noort publikut? Need on küsimused, millele projekti ellu kutsunud noored loodavad vastust saada ja seda teadmist oma esinemistes, kontsertide korraldamises ja vaba aja veetmisel ära kasutada.

b.    Kultuuridevaheline õppimine
Eesmärk: anda osalejaile võimalus tutvuda teistsuguste kultuuritraditsioonidega ning luua koostööside teistest riikidest pärit noortega.
Kogu projekti sisu on eri riikidest pärit noorte omavaheline suhtlemine ja üksteise kogemustest õppimine. Projekti käigus korraldatav rahvusvaheline noortekontsert, võimaldab kultuuridevahelist õppimist ja omavahelist suhtlemist mitte üksnes noorsoovahetuse töökeeleks olevas inglise, vaid ka muusika keeles. Rahvuskultuuride õhtu annab ülevaate kultuurilisest pärandist.

c. Kultuurikorralduslik kogemus
Eesmärk: anda projektis osalevatele noortele rahvusvahelise projekti ette valmistamise ja läbi viimise kogemus, koolitades nii välja kultuuriprojektide juhtimises pädevaid noori tegijaid.
Kultuurivallas on paljud tegevused projektipõhised. Pädevate kultuuriorganisaatorite olemasolu võimaldab rohkem kvaliteetseid kultuurisündmusi korraldada, eriti positiivne on, kui kunsti loojatel endil on ka head organisatoorsed võimed ja oskused erinevaid projekte korraldada. Projektis osalevate noorte kaasatus nii ettevalmistuse, läbiviimise kui ka analüüsimise protsessi annab neile oskuse, kuidas mitmekülgset rahvusvahelist kultuuriprojekti läbi viia ning õpetab neid lisaks musitseerimisele ka oma loomingu publikuni viimise „köögipoolt“.

Projektis on kontsert, kus noored musitseerivad ühisorkestris ja ühiskooris. Kontserdi kava on koostöös dirigentidega valinud noored ise. Kontsert on ainulaadne, sest muusikat teevad noored, kes seda tavaliselt koos ei tee. Kooli õppekavas on muusikakoolides instrumendi õppimine, aga siin on võimalus saada orkestris mängimise kogemus.

Projektis osalejad pakuvad rahvusvahelise muusikaelamuse.
14. veebr kell 18 Vanemuise kontserdimajas
Prantsuse muusika pidunädala lõppkontsert „Armunud klassikasse“

Ühendorkester: Elleri- kooli, Clamart’i ja Turu konservatooriumi õpilased
Ühendkoor: Elleri- kooli, Riia Mediņši-nim muusikakeskkooli ja Clamart’i konservatooriumi õpilased
Dirigent Lilyan Kaiv

Käesolev projekt on ellu viidud Euroopa Ühenduse programmi Euroopa noored toetuse abil. Selle projekti sisu ei pruugi tingimata kajastada Euroopa Ühenduse või Euroopa Noored Eesti büroo seisukohti ega hõlma nendepoolset vastutust.