Puhkpillide õpetamise metoodika

Aeg: 21. – 22. aprill 2012
Koht: Elleri kool, Lossi 15, Tartu
Teema: pedagoogika
Läbiviija: Sylvain Verges (Prantsusmaa)
Maht: 16 tundi
Sihtgrupp: muusikakoolide õpetajad kõikidelt erialadelt
Kursuse keel: inglise keel, kokkuleppel grupiga võimalik teha tõlkega
Tasuta kursus. Rahastab Euroopa Sotsiaalfond ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Kursuse kava:

Saturday 21
10 - 11.30 Workshop: the objectives of a music class
11.30 - 12 Open session: Questions
12 – 13 Lõuna
13 -15 Workshop: Technical and pedagogical tools for the music teacher.
1: solving problems
15-17 Workshop: Technical and pedagogical tools for the music teacher
2: active listening
17-17.30 Open session-Questions
Sunday 22
10 - 12 Lecture: Reflexion on different music and teaching aspects
12 - 13 Lõuna
13 - 15 Workshop: Technical and pedagogical tools for the music teacher
3: Maieutics
15 -15.15 Paus
15.15 – 16.15 Loeng saksofoniõpetajatele
Saksofoni repertuaarist ja ülevaated erinevatest metoodikaõpikutest: Esimesed kolm aastat saksofonil (eelklass, 1 ja 2 klass).
16.15 - 17 Open Session: Questions